Projecten

FytoConsult kan praktijkvragen vertalen naar onderzoek en kan projecten in de praktijk begeleiden. Projecten bijvoorbeeld rondom nieuwe substraten, biologische of chemische gewasbeschermingsmiddelen. Vaak wordt samengewerkt met verschillende bedrijven en instellingen. Uitgevoerd bij en met telers samen met de begeleiders van toeleveranciers. Projecten waaraan FytoConsult meewerkt of meegewerkt heeft :
– Geïntegreerde bestrijding van trips en spint in potplanten.
– Grenswaarden van residu voor roofmijten in potplanten.
– Recirculatie in Phalaenopsis.
– Groeimodel Ficus.
– Normen voor substraten voor consumentengebruik.