Advies potplanten

Door een groot aantal jaren ervaring in de potplantenadvisering heeft FytoConsult veel kennis opgebouwd in het optimaliseren van het klimaat, de bemesting, het watergeven en de gewasbescherming. Door de steeds complexere bedrijfsuitrusting (klimaatcomputer, meerdere verwarmingsgroepen, meerdere schermdoeken, assimilatiebelichting, bevochtiging en eventueel koeling) zijn er meer mogelijkheden om het klimaat te optimaliseren ten behoeve van een hogere productie of een betere, uniformere kwaliteit van het af te leveren product. 

Teeltplanning en financiële doorrekening van potplantenteelten zijn dan ook belangrijke onderdelen van de advisering. De planning bestaat uit een productieplanning, ruimteplanning, arbeidsplanning en een afzetplanning. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het planningsprogramma Gartplan.