FytoConsult

Een professioneel en onafhankelijk adviesbureau voor de productietuinbouw.  FytoConsult is oorspronkelijk gestart 1985 in de advisering op het gebied van teelt en planning onder de naam Adviesbureau Potplanten. Tegenwoordig geeft Fytoconsult tuinbouwbreed advies op het gebied van teelt, planning, geïntegreerde gewasbescherming en hygiëne.

FytoConsult wil de teler voorzien van praktische adviezen om de teelt te verbeteren, waarmee hij zijn bedrijfsvoering ook volgend jaar gezond kan houden. Resultaatgericht en goed doordacht.